AI CẦN   SỬ   DỤNG

ØCông ty mới thành lập,
Ø Công ty chưa kế toán thuế,
Ø Công ty cần  thay  đổi  kế  toán,
Ø Công ty Giám  đốc  đang  tự  làm  kế  toán

vĐịa điểm HCM, Cần Thơ, Long An các tỉnh lân cận; Lĩnh vực: dịch vụ, thương mại, sản
xuất; Nghành nghề: Marketing, Giáo Dục, Sản phẩm tiêu dùng, thiết bị gia dụng, vật xây dựng

 Mong  muốn  của  khách  hàng

ØKhách hàng cần sự An Tâm trong công tác kế toán thuế, không còn những nỗi lo thuế.

 

ØCần người chuyên môn chủ động xử số liệu cho công ty, làm đúng đủ, kiểm tra soát chứng từđúng luật

tối  ưu nhất chi phí thuế cho công ty

 

Ø Cần người chịu trách nhiệm khi sai sót do lỗi kế toán: Kế toán làm sai kế toán chịu trách nhiệm (không còn kế

toán sai giám đốc chịu phạt).

Ø Cần người đủ chuyên môn chủ động vấn những vấn đề, những rủi ro thuế thể xảy ra trong tương lai giúp


doanh nghiệp tránh những tổn thất.

USP   của   Beewow

 Kiểm  soát  rủi  ro  thuế  chủ  động

ØChủ động kiểm tra soát từng phát sinh của khách hàng để đánh giá các rủi ro thuế thể xảy ra, đưa ra giải pháp 


khắc phục và tư vấn khách hàng điều chỉnh, thay đổi, bổ sung (nếu).
 
Ø Không đợi khi khách cần hoặc vấn đề đã xảy ra rồi mới đi xử thì tốn kém chi phí khó khăn hơn rất nhiều

Ø Thực hiện theo quy trình 4 bước kiểm soát rủi ro thuế chủ động

 

CÔNG    VIỆC  THỰC      HIỆN

khai thuế hàng tháng/quý

Sổ sách / BCTC cuối năm

Chủ động kiểm tra soát các phát sinh để vấn rủi ro thuế (nếu )

Báo cáo số liệu DT-CP-LN hàng quý để DN cập nhật cái nhìn tổng quát hơn về tình hình khai của 

công ty 

 

Lưu đầy đủ Báo cáo thuế, sổ sách lên dữ liệu chung theo từng khách hàng cung cấp link để khách hàng 
có thể cập nhật mọi lúc mọi nơi

Hướng dẫn khách hàng lưu các chứng từ phát sinh đầy đủ, hệ thống đúng quy chuẩn.

BEEWOW  HỖ     TRỢ      XỬ     

Ø Cung cấp số liệu cho ngân hàng phục vụ hồ giải ngân của khách hàng

ØHỗ trợ lập báo cáo cho quan Thống (nếu yêu cầu)

ØPhản hồi, vấn khách nhanh chóng những vấn đề vướng mắc ngoài số liệu kế toán

ØChủ động vấn kịp thời các thay đổi về chính sách thuế, các quy định pháp khác liên

 quan đến hoạt động của khách hàng

 

ØHỗ trợ khách lưu chứng từ đúng đủ
 

Kết  quả  nhận được

Ø An tâm trong công tác kế toán thuế của công ty

Ø người chịu trách nhiệm các sai sót do lỗi kế toán

Ø Được vấn một cách chủ động các sai sót  những ảnh hưởng trong tương lai gây rarủi ro thuế cho doanh nghiệp

ØĐược  vấn về kế hoạch tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp.

ØĐược hỗ trợ dữ liệu suốt đời.

Các   quyền   lợi  khác

ØĐược giảm 500k phí khai 01 tháng khi sử dụng gói dịch vụ trọn gói đăng thành

 lập + giải pháp kế toán thuế chủ động trong 12 tháng

 

ØĐược hỗ trợ vấn các vấn đề khác về pháp doanh nghiệp

ØĐược tặng Cẩm nang hướng dẫn lưu trữ chứng từ

ØĐược  vấn miễn phí thiết lập quy trình kiểm tra quản công việc của kế toán nội bộ.
 

GIÁ   DỊCH VỤ   CHỈ   TỪ   500K

ØCăn cứ vào số lượng hóa đơn đầu vào đầu ra tháng/quý

ØDoanh thu phát sinh

ØNgành nghề, lĩnh vực hoat động kinh doanh

Ø vốn đầu Nước ngoài hay không

ØXuất khẩu hay chỉ bán trong nước

ØSố lượng lao động
 
ØKhách hàng yêu cầu khác ngoài nội dung dịch vụtrên không?

HÃY LÀM KẾ TOÁN THUẾ CHỦ ĐỘNG