z4795188205738_d12cf7e537c0f2c4e6830f70edf9dcb9

Buổi chia sẻ về Giải pháp kế toán – Kiểm soát rủi ro dành cho DN nhỏ và vừa

Trong buổi giao thương của OBC Candor Chapter vào sáng ngày 18/10/2023, Giám đốc Chi nhánh của Beewow - Chị Nguyễn Thị Thùy Nhi đã có thời gian chia sẻ chủ đề Giải pháp kế toán - Kiểm soát rủi ro dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài chia sẻ này đã nhậ ...