- 33%

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

800,000

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh trong giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh công ty. Sau khi đã thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh những ngành nghề có trong giấy xác nhận ngành nghề đăng ký.

Mô tả

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh 2024

 • B1 : Chuẩn bị các thông tin về ngành nghề cần thay đổi và các thông tin liên quan

Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của những công ty có lần thay đổi gần nhất trước khi quyết định 27/2018 về mã ngành nghề kinh tế có hiệu lực áp dụng cần xem xét lại toàn bộ mã ngành nghề được áp theo quyết định 27/2018

Thông tin quản lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia cần bổ sung các thông tin về thông tin đăng ký thuế, kế toán, thông tin liên hệ của doanh nghiệp.

 • B2 : Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm:

+ 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).

+ 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

+ 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.

+ 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

 • B3 : Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ

Hồ sơ được nộp online qua tài khoản đăng ký kinh doanh mọi thông tin thay đổi sửa đổi thông tin đã đăng ký đều được thực hiện online và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, trả lời các yêu cầu thay đổi sửa đổi của phòng đăng ký kinh doanh.

 • B4 : Nhận giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh

Từ năm 2021 sau khi hồ sơ được chấp thuận, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ chuyển qua đường bưu điện giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh ( Ảnh minh họa )

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tưởng chừng là nội dung đơn giản nhất trong các thủ tục thay đổi. Tuy nhiên đây là lại là nội dung công việc cần có sự hiểu biết sâu rộng của chuyên viên tư vấn pháp lý vì mỗi ngành nghề mỗi lĩnh vực hoạt động lại có những quy định pháp luật điều chỉnh khác nhau. Doanh nghiệp đã định hướng được ngành nghề kinh doanh nhưng cần đến sự cố vấn pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng pháp luật và thuận tiện nhất. Do đó cùng một yêu cầu về ngành nghề kinh doanh nhưng sắp xếp vào ngành nghề nào để hoạt động kinh doanh thuận tiện và tối giản những thủ tục giấy phép doanh nghiệp luôn cần chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm đưa ra phương án hợp lý.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

Hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản).
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản).
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).

Lưu ý về hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trong mỗi bộ hồ sơ, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là tài liệu có vai trò quan trọng và cũng phức tạp nhát. Người chuẩn bị hồ sơ cần dùng mẫu thông báo đúng quy định. Mẫu thông báo có thể tìm kiếm và download tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Hoặc bạn có thể liên hệ với văn phòng Luật Trí Nam để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Các nội dung bắt buộc kê khai trong mẫu thông báo cần chính xác. Một số thông tin có trong thông báo gồm: Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa); Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Nội dung thông báo thay đổi; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên.

Lưu ý ghi mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Khi ghi mã ngành nghề kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần ghi mã ngành cấp 4 được quy định tại Quyết định 27/2018 QD – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
 • Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, với các ngành nghề có Luật chuyên ngành điều chỉnh (việt nam sẽ ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành khi có cùng lúc nhiều quy định tương tự nhau với 1 vấn đề), doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề có điều kiện và yêu cầu chứng chỉ hành nghề khi hoạt động khi ghi mã ngành nghề, doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý: Tại thời điểm hiện tại, khi thêm ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp không cần phải nộp kèm theo hồ sơ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề thay đổi, bổ sung.

Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Hồ sơ sau khi đã được chuẩn bị thì tiến hành scan và gửi về Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Sau khi hồ sơ được thông báo hợp lệ, doanh nghiệp cần nộp bản cứng tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện nếu khoảng cách xa.

Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty 2023

Thông thường, lệ phí thay đổi ngành nghề kinh doanh sẽ gồm 2 khoản chính là: phí đóng tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ.

Lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước

Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, các trường hợp doanh nghiệp phải nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Lệ phí mà các doanh nghiệp phải đóng khi công bố trên Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư là 300.000 VNĐ

Phí dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Lệ phí nhà nước khi nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp là: 100.000 VNĐ. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị nhận hỗ trợ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp, cá nhân. Phí dịch vụ này mỗi đơn vị sẽ có sự chênh lệch và không giống nhau.

Công bố nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, sau khi hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (nhận được giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới) doanh nghiệp có nghĩa vụ tiến hành thủ tục công bố việc thay đổi ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề chính là một trong những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh)

Lưu ý: Luật doanh nghiệp miễn việc công bố thông tin thay đổi khi tiến hành thay đổi nội dung cho đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp như địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty…vv.

Thời hạn công bố thông tin thay đổi: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh sau khi đã bổ sung hoặc rút gọn)doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Basket