BlogĐiều bạn quan tâm14 Lỗi khi ghi nhận chi phí bá...

14 Lỗi khi ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email
Lượt xem: 16

NỘI DUNG

Chi phí bán hàng là các chi phí liên quan phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Chi phí bán hàng được theo dõi chi tiết theo từng nội dung của chi phí như là chi phí lương nhân viên trong bộ phận bán hàng, chi phí vật liệu văn phòng, bao bì, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hành, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí chung liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành của doanh nghiệp gồm:

 • Chi phí về lương nhân viên của bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp theo lương, v.v);
 • BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của nhân viên quản lý doanh nghiệp;
 • Chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ sử dụng cho quản lý doanh nghiệp;
 • Thuế môn bài;
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, v.v);
 • Chi phí bằng tiền khác (hội nghị khách hàng, tiếp khách, v.v).

Dưới đây là 14 lỗi thường gặp khi ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đó là:

 1. Kê khai khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi không đủ hồ sơ theo quy định (không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc nợ, không có bản đối chiếu công nợ cuối năm);
 2. Kê khai khoản trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) không phục vụ sản xuất kinh doanh;
 3. Kê khai khoản trích khấu hao TSCĐ, nhưng TSCĐ đã trích khấu hao hết giá trị;
 4. Kê khai khoản trích khấu hao TSCĐ vượt khung thời gian quy định;
 5. Kê khai khoản chi phí tiền lương của năm trước nhưng đến 31/03 của năm sau thực tế chưa chi trả hoặc không có chứng từ chi trả đến thời điểm thanh tra, kiểm tra;
 6. Hạch toán và kê khai chi phí không có hoá đơn chứng từ theo quy định;
 7. Hạch toán và kế khai chi phí không đúng đối tượng, không chứng minh phục vụ sản xuất kinh doanh;
 8. Hạch toán và kê khai các khoản tiền phạt vào chi phí;
 9. Hạch toán và kê khai trực tiếp vào chi phí quản lý các khoản chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn hình thành TSCĐ;
 10. Kê khai phân bổ chi phí thuê đất không bằng thời gian thuê;
 11. Kê khai và trích khấu hao giá trị tạm tính theo biên bản nghiệm thu, chưa có hoá đơn và không chứng minh được tài sản đó có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ;
 12. Kê khai và tính vào chi phí được trừ các khoản phạt vi phạm hành chính;
 13. Kê khai trích lập các khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu từ tài chính, nợ phải thu khó đòi nhưng không đủ hồ sơ quy định và tính sai khung thời gian trích lập;
 14. Kê khai phân bổ chi phí trong kỳ bị trùng lặp 2 lần.

Vì vậy, việc xác định chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp là bước rất quan trọng trong việc ghi sổ, hạch toán kế toán nhằm phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh, tránh rủi ro về thuế.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại gọi số hotline 0345.161.539 hoặc để lại thông tin bên dưới, Beewow sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất nhé!

Nội dung liên quan:

 1. 10 Sai phạm về thuế GTGT đầu vào cần tránh
 2. 09 Sai phạm thường gặp về thuế GTGT đầu ra
 3. Thủ tục thuế ban đầu đối với công ty mới thành lập
 4. Công ty mới thành lập và những lỗi sai kinh điển liên quan đến thuế
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

BEEWOW ra đời với sứ mệnh đem đến các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán - nhân sự của khách hàng, một dịch vụ mà ở đó BEEWOW luôn thấu hiểu và đồng hành trong từng chặng đường hình thành và phát triển của các start-up, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.