BlogĐiều bạn quan tâmQuy định về thời điểm ghi nhận...

Quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email

NỘI DUNG

 

Thời điểm ghi nhận doanh thu

Căn cứ theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam – Thông tư 200/2014/TT- BTC về thời điểm ghi nhận doanh thu như sau:

  • Đối với hoạt động bán hàng hóa: thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.
  • Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đồng tàu, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  • Đối với hoạt động bán bất động sản, thời điểm xác định doanh thu là thời điểm bên bán bản giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đối với hoạt động xuất khẩu, thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
  • Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.
  •       Đối với hoạt động vận tải hàng không thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

Lưu ý. Thời điểm ghi nhận doanh thu không phải là thời điểm xuất hóa đơn. Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn.

 

Các khoản đặt cọc, tạm ứng có phải xuất hóa đơn không?

Các khoản đặt cọc

Căn cứ Điều 328 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội quy định về đặt cọc chuyển nhượng:

Điều 328. Đặt cọc

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Doanh nghiệp áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn được thực hiện như sau:

Đối với dịch vụ, sẽ lập hóa đơn tại thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc thời điểm thu trước tiền dịch vụ (trừ thu tiền cọc hoặc tiền tạm ứng của các hợp đồng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

=> Theo quy định nêu trên chỉ có duy nhất những trường hợp sau được phép tạm ứng mà không phải lập hóa đơn là: thu tiền cọc hoặc tiền tạm ứng của các hợp đồng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng.

Tạm ứng theo hợp đồng có xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu không?

CV số: 42900/CT-TTHT ngày 26 tháng 06 năm 2017

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ công ty cung cấp, trường hợp Công ty TNHH Ericsson Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và giải pháp liên quan đến mạng viễn thông cho khách hàng thì:

Trường hợp công ty nhận tiền đặt cọc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

Hãy gọi ngay/ Nhắn tin Zalo 0934 049 636 hoặc 0345 161 539 khi Quý Khách hàng còn nhiều thắc mắc cần trao đổi, giải đáp.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

BEEWOW ra đời với sứ mệnh đem đến các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán - nhân sự của khách hàng, một dịch vụ mà ở đó BEEWOW luôn thấu hiểu và đồng hành trong từng chặng đường hình thành và phát triển của các start-up, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.