BlogĐiều bạn quan tâmNhững lưu ý đối với chi phí kh...

Những lưu ý đối với chi phí khuyến mại

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email

NỘI DUNG

Hoạt động khuyến mãi có phải đăng ký hay không?

Theo Điều 101. Đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, Văn bản hợp nhất số 17VBHN năm 2019: “1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, thương nhân phải thông báo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Nếu không lập hóa đơn khi xuất hàng khuyến mại có bị phạt không?

Tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 1. a) Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 2. b) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”

Như vậy, nếu không lập hóa đơn hàng khuyến mãi thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Hàng khuyến mại lập hóa đơn thời điểm nào

Bên bán phải xuất hóa đơn ngay tại thời điểm tặng hàng.

Khuyến mại vượt thời gian đăng ký

Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Khuyến mại không theo thời gian đăng ký chương trình là sai với quy định về chương trình khuyến mại theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP=> Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng.

Công văn số 2179/TCT-CS ngày 24/5/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn

 “Trường hợp Công ty TNHH TOYOTA Ninh Kiều thực hiện khuyến mãi bằng hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ và bán xe ô tỗ có giảm giá bằng cách bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó cho khách hàng vượt thời gian theo chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc chương trình khuyến mãi không thông báo, đăng ký với Sở Công thương TP Cần Thơ (kể cả trường hợp khuyến mãi hộ, khuyến mãi theo ủy quyền thông qua nhà phân phối hoặc đại lý, đơn vị bán hàng…) thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho.”

Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế: “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Chương trình khách hàng thường xuyên” không bị khống chế thời hạn khuyến mại

Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 14. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

 1. Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tuân thủ quy định về thông báo các thông tin liên quan tại Điều 97 Luật thương mại; có trách nhiệm xác nhận kịp thời, chính xác sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên.
 2. Nội dung thông tin được thể hiện và lưu trữ trên thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức tương đương phải bao gồm:
 3. a) Tên thẻ, phiếu và thông tin về khách hàng (họ và tên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu);
 4. b) Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hằng thường xuyên. Trong trường hợp không thể hiện đầy đủ các nội dung nếu tại điểm này thì phải cung cấp đầy đủ, kịp thời các nội dung đó cho khách hàng khi khách hàng bắt đầu tham gia vào chương trình;
 5. c) Số lượng, trị giá hàng hóa do khách hàng mua phải thể hiện rõ trong thông tin của thẻ, phiếu để làm căn cứ xác định lợi ích mà khách hàng được tặng thưởng; điều kiện chi tiết về số lượng, trị giá hàng hóa, dịch vụ do khách mua, sử dụng để được nhận thưởng. 

Công văn số 89/XTTM-QLXT ngày 14/1/2019 của Bộ Công thương hướng dẫn:

Trường hợp thương nhân thực hiện tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì không bị hạn chế về tổng thời gian thực hiện khuyến mại theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Ngược lại:

Trường hợp thương nhân khuyến mại bằng hình thức giảm giá dịch vụ phòng ngủ hay còn gọi là bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (quy định tại Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) thì thương nhân phải tuân thủ quy định về tổng thời gian thực hiện khuyến mại tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Khuyến mại dưới 100 triệu được miễn đăng ký

Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định rằng:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8, Điều 92 Luật Thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

 1. a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1, Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ thông báo về chương trình khuyến mãi đang áp dụng.

 1. Thanh lý hàng tồn kho có phải đăng ký chương trình khuyến mại: Công văn Số: 50825/CT-TTHT hướng dẫn:Công ty bán thanh lý hàng tồn kho giá thấp hơn so với giá vốn thì phải đăng ký chương trình khuyến mại: “Công ty được áp dụng chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó nếu chương trình khuyến mại của công ty không thuộc các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo quy định tại Điều 100 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và mức giảm giá không vượt quá mức tối đa theo quy định tại Điều 6 Nghị định 37/2006/NĐ- CP. Công ty có trách nhiệm đăng ký và thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thương mại (Sở Công thương) theo quy định.”

Công Văn Số: 90275/CT-TTHT ngày 02 tháng 12 năm 2019

– Trường hợp bán thanh lý hàng hóa tồn kho thì phải lập hóa đơn, kê khai tính nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Khoản 1 và Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Khoản chi phí liên quan đến hoạt động thanh lý hàng tồn kho của công ty nếu đáp ứng điều kiện khoản chi được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Công ty bán thanh lý hàng hóa tồn kho cần đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật làm cơ sở kê khai, tính nộp thuế theo quy định.

Hàng mẫu dùng thử miễn phí có phải đăng ký chương trình khuyến mại

Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại, quy định về các hình thức khuyến mại, quy định tại Mục 2 của Chương 2:

Điều 8: Đưa hàng mẫu, cung ứngdịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Công văn 2691/CT-TTHT ngày 27/03/2015 hướng dẫn: Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại xuất hàng

mẫu (hàng nhập khẩu từ nhà cung cấp nước ngoài và hàng mua trong nước bao gồm hàng phải trả tiền và không phải trả tiền) cho khách hàng dùng thử không phải trả tiền theo quy định của pháp luật thương mại (có đăng ký với Sở Công thương) thì khi xuất hàng khuyến mại, Công ty lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, giá tính thuế được xác định bằng 0. Trường hợp không thực hiện theo quy định Pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế như xuất bán hàng cho khách hàng.

Như vậy, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách đưa miễn phí hàng mẫu cho khách hàng dùng thử, chỉ được miễn thuế GTGT nếu đã đăng ký với Sở Công thương theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nếu không thì phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như hàng bán ra khác

Mức khống chế khuyến mãi

Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định: Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

 1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
 2. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 
 3. Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:
 4. a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
 5. b) Hàng thực phẩm tươi sống;
 6. c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
 7. VOUCHER (Phiếu mua hàng):

Bán VOUCHER chỉ lập phiếu thu, không lập hóa đơn:

Công văn số 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019 của Cục thuế Hà Nội: Trường hợp Công ty CP tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi là Công ty) mua voucher (phiếu quà tặng) của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để bán lại cho các đối tác khác là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoặc cho biếu, tặng… thì khi thu tiền, bên bán voucher (phiếu quà tặng) lập chứng từ thu. Khi các đối tác sử dụng voucher (phiếu quà tặng) để mua hàng hóa, dịch vụ là thời điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Khi Công ty CP tiếp thị số Tô Quà bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định.

Các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) từ Công ty căn cứ vào chứng từ thu tiền của Công ty, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng voucher (phiếu quà tặng) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Mua hàng bằng Voucher, xuất hóa đơn như thế nào?

Công văn số 48918/CTHN-TTHT ngày 23/11/2021 hướng dẫn:

Trường hợp Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế bán hàng hóa có hình thức khuyến mại tặng kèm theo phiếu mua hàng theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng tặng kèm theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 5 Điều 7 Thông tư số

219/2013/TT-BTC.

Khi khách hàng sử dụng phiếu mua hàng để mua hàng tại Công ty. Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC .

Mua hàng tặng khách hàng không kèm điều kiện mua hàng:

Công văn số 1762/CT-TTHT ngày 01/03/2016 của Cục thuế Thành Phố HồChí Minh

Trường hợp Công ty có mua một số hàng hóa: Áo mưa, ba lô, dù đi mưa, USB… có in logo của Công ty tặng cho khách hàng không kèm theo điều kiện phải mua hàng hóa, dịch vụ thì khi tặng cho khách hàng các vật phẩm này Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính kê khai, nộp thuế GTGT, nhưng

Công văn số 57082/CT-TTHT ngày 22/07/2019 của Cục thuế Hà Nội: Trường hợp Công ty CP tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi là Công ty) mua voucher (phiếu quà tặng) của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để bán lại cho các đối tác khác là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoặc cho biếu, tặng… thì khi thu tiền, bên bán voucher (phiếu quà tặng) lập chứng từ thu. Khi các đối tác sử dụng voucher (phiếu quà tặng) để mua hàng hóa, dịch vụ là thời điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.

Khi Công ty CP tiếp thị số Tô Quà bán các voucher (phiếu quà tặng) này cho các đối tác, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) lập phiếu chi theo quy định.

Các đối tác mua voucher (phiếu quà tặng) từ Công ty căn cứ vào chứng từ thu tiền của Công ty, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc sử dụng voucher (phiếu quà tặng) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Mua hàng bằng Voucher, xuất hóa đơn như thế nào?

Công văn số 48918/CTHN-TTHT ngày 23/11/2021 hướng dẫn:

Trường hợp Công ty TNHH Siberian Health Quốc Tế bán hàng hóa có hình thức khuyến mại tặng kèm theo phiếu mua hàng theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng tặng kèm theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Khi khách hàng sử dụng phiếu mua hàng để mua hàng tại Công ty. Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC .

——————–

Hãy gọi ngay/ Nhắn tin Zalo 0934 049 636 hoặc 0345 161 539 khi Quý Khách hàng còn nhiều thắc mắc cần trao đổi, giải đáp.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

BEEWOW ra đời với sứ mệnh đem đến các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán - nhân sự của khách hàng, một dịch vụ mà ở đó BEEWOW luôn thấu hiểu và đồng hành trong từng chặng đường hình thành và phát triển của các start-up, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.