BlogĐiều bạn quan tâmSai phạm liên quan đến khấu ha...

Sai phạm liên quan đến khấu hao tài sản cố định

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email

NỘI DUNG

Doanh nghiệp “quên” chưa đăng ký phương pháp trích khấu hao

Theo điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015: “Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao” Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC; Điều 13 quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: “Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện”

Căn cứ quy định trên Cục thuế Hà Nội hướng dẫn:

– Việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà công ty hạch toán tăng TSCĐ.

– Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN sau khi công ty thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Trường hợp Công ty của Độc giả đã thông báo với cơ quan thuế phương pháp trích khấu hao cho toàn bộ TSCĐ của công ty, khi mua TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vẫn trích khấu hao theo phương pháp đã đăng ký thì không phải đăng ký lại với cơ quan thuế nữa.

Tài sản cố định không được theo dõi kiểm đếm

  1. Công ty qua nhiều đời kế toán đã thất lạc hóa đơn/ danh mục TSCĐ. Chỉ lấy chi phí khấu hao như những năm trước đã trích.
  2. Công ty không có quy trình kiểm đếm tài sản cố định cũng như đánh giá hiệu suất

sử dụng tài sản

  1. Công ty không có sổ theo dõi TSCĐ
  2. Giá trị tài sản trên sổ sách thấp hơn giá trị thật của tài sản
  3. Tạm dừng trích khấu hao như thế nào khi công ty muốn giảm lỗ

Căn cứ điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC

-Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế,

Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trừ trường hợp tài sản cố định thuê mua tài

chính.

Trích khấu hao cho tài sản ngưng hoạt động

Các nguyên nhân dẫn đến việc ngưng hoạt động:

  • Ngưng hoạt động do sửa chữa TSCĐ
  • Ngưng hoạt động do tính mùa vụ
  •   Ngưng hoạt động do Covid

Theo điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC: Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do: Sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dùng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì:

–   Trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

–       Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Trong thời gian sửa chữa dây chuyền sản xuất có được trích khấu hao để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong năm không?

→ Tổng cục thuế trả lời:

Theo quy định tại khoản 2.2, Điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao đó tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Năm 2020 vì dịch bệnh nên công ty bà Trịnh Thu Hường nghỉ và không sản xuất thêm hàng hóa, chỉ tiêu thụ hàng tồn của 2019. Bà Hường hỏi, chi phí khấu hao máy móc trong năm 2020 thì có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế trong năm 2020 không?

→ Tổng cục thuế trả lời:

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập

doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khoản chi phí khấu hao tài sản cố định này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Trích khấu hao tài sản mang tính phúc lợi

Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số

78/2014/TT-BTC

“2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau. a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất,kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy định: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chỉ ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Khấu hao tiền thuê đất dài hạn

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013; Tại Điều 4 “ Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.”

Khấu hao nhanh

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC: “Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số TSCĐ theo quy định hiện hành của BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi”.

Hãy gọi ngay/ Nhắn tin Zalo 0934 049 636 hoặc 0345 161 539 khi Quý Khách hàng còn nhiều thắc mắc cần trao đổi, giải đáp.

Xem thêm:

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý hợp lệ

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Beewow

BEEWOW ra đời với sứ mệnh đem đến các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán - nhân sự của khách hàng, một dịch vụ mà ở đó BEEWOW luôn thấu hiểu và đồng hành trong từng chặng đường hình thành và phát triển của các start-up, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước.